FREE BOOK FRIDAY is here! Select a free book at checkout with every order. Find out more

Matamaitic na Chéad Bhliana

San eagrán seo de Téacs & Trialacha 1 leantar go beacht sonraíochtaí nua na Sraithe Sóisearaí sa Mhata agus pléitear go cuimsitheach iad. Tá na gnéithe seo a leanas le fáil i ngach caibidil:

*Fiosruithe agus Tascanna a dearadh le go mbeidh deis ag gach dalta torthaí a cheuid taighede faoi leith a chur i láthair (cumarsáid).

*Fadhbanna chun daltai a spreaghadh le torthai a mhíniú agus a ghinearálú.

*Athbhreithnithe chun cuidiú le daltaí a gcuid dul chun cinn faoi letth a mheas.

Is cuidiú é an téacsleabhar seo i bhforbairt Eochairscileanna na Sraithe Sóisearaí:

*a bheith uimheatha

*obair le daoine eile *cumarsáid

*abheith cruthaitheach

*eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú.

More Information
ISBN/EAN 9781999779535
Author Morris, Cooke, Crean
Publisher An Gum
Publication date 31 Aug 2018
Format Paperback / Bog
Write Your Own Review
You're reviewing:Teacs agus Trialacha 1 (Eagran Nua)

Teacs agus Trialacha 1 (Eagran Nua)

Morris, Cooke, Crean
€24.99

Matamaitic na Chéad Bhliana

San eagrán seo de Téacs & Trialacha 1 leantar go beacht sonraíochtaí nua na Sraithe Sóisearaí sa Mhata agus pléitear go cuimsitheach iad. Tá na gnéithe seo a leanas le fáil i ngach caibidil

In stock
OTHER PRODUCTS YOU MIGHT LIKE!