Scríobhadh Téacs & Trialacha 2 – Tionscadal Mata, Snáitheanna 1-5 mar chúrsa dhá bhliain sa mhatamaitic do dhaltaí atá ag tosú sa dara bliain.

Tá gach ceann de na cúig shnáithe ar Shiollabas Thionscadal Mata don tSraith Shóisearach le fail sa leabhar seo. Is iad riachtanais na ndaltaí atá chun cinn saleabhar, d’fhonn iad a spreagadh agus misneach a thabhairt dóibh.

Tá na ceisteanna scríofa sa tslí go dtabharfaidh siad ar dhaltaí scileanna réitithe fadhbanna a fhorbairt.

Text written & Trials 2 - Project Maths, 1-5 Written as a two-year course in mathematics for students starting in the second year. Each of the five strands of the Project Maths syllabus for the Junior can be found in this book. For students , in order to motivate them and give them courage. The questions are written in such a way that they provide and help students to develop problem-solving skills.

More Information
ISBN/EAN 9781857919271
Author O.D. Morris, Paul Cooke, Paul Behan
Publisher An Gum
Publication date 28 Mar 2017
Format Paperback / Bog
Write Your Own Review
You're reviewing:Teacs agus Trialacha 2 OL 2014+ Strands 1-5

Teacs agus Trialacha 2 OL 2014+ Strands 1-5

O.D. Morris, Paul Cooke, Paul Behan
€24.99

An Teastas Sóisearach: Gnáthleibhéal (Snáitheanna 1-5) Junior: Ordinary Level (Strands 1-5)

Estimated delivery in 1-5 working days
Read more about our shipping and delivery