Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, e.g. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí, agus daltaí in ilranganna.

Ina rol mar Thadhg O Direain, an tabhairneoir in Ros na Run ata aithne ag an saol mor ar Mhacdara O Fatharta sa la ata inniu ann. Nil sa rol sin afach ach ceann amhain den illiomad rolanna ata deanta ag an aisteoir seo o glac se pairt ina chead leiriu gairmiuil in Amharclann na Mainstreach sa bhliain 1973 Rianaionn an bheathaisneis seo aistear Mhacdara arb as Inis Meain e saol na hamharclainne i gcursai telifise agus i reimse na scannanaiochta. Tugtar leargas do leitheoir ar na buaicphointi a bhaineann le gairm an aisteora agus ar an mbriseadh croi freisin.Le foilsiu mar chuid de tionscadal Seidean Si.

Many people will know Macdara O Fatharta today as the actor who played the devious publican Thadh O Direain in LTG4s soap opera Ros na Run Macdaras profession acting and theatrical career however goes way beyound this particular role and stretches back ar far as1973 when he got his first professional acting role in Dublins Abbey Theatre. Originally from Inis Meain this biography traces Macdaras journey towards a career in theatre television and film.

More Information
ISBN/EAN 9781857918144
Author Uí Dhufaigh, Máire.
Publisher An Gum
Publication date 5 Mar 2013
Format Paperback / Bog
Write Your Own Review
You're reviewing:Macdara Ó Fatharta (R6 IT627)

Macdara Ó Fatharta (R6 IT627)

Uí Dhufaigh, Máire.
€8.00

Scríobhadh an leabhar seo chun freastal ar Rang 3, 4, 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang.

In stock