Spreag an Ghaeilge le Spraoi is a guidebook for teachers to help promote and celebrate the Irish language, with a focus on communication skills. Chuir an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna (SFGB) an leabhrán seo le chéile i gcomhpháirt leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) chun tacú le múinteoirí an Ghaeilge a spreagadh, a cheiliúradh agus a shaibhriú. Is ar an gcumarsáid agus ar an bhfoghlaimeoir mar úsáideoir gníomhach na teanga a leagtar béim sa leabhrán seo. I gCuraclam na Gaeilge tugtar tús áite do ghné seo na fíorchumarsáide.

More Information
ISBN/EAN 9780954723392
Author An tSeirbhís am Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunsc/COGG
Publisher Gaelchultur
Publication date 6 Sep 2019
Format Paperback / Bog
Write Your Own Review
You're reviewing:Spreag an Ghaeilge le Spraoi

Rang 4 (Gaeilge)

Spreag an Ghaeilge le Spraoi

An tSeirbhís am Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunsc/COGG
Special Price €23.00 Regular Price €25.00
Categories: 1st Class, 2nd Class, 3rd Class, 4th Class, 5th Class, 6th Class, Junior Infants, New releases, Primary School, Senior Infants
Out of stock