books.ie

Skip to Main Content »

Currency
£ $
 
Shopping Cart (0 item)
My Cart

You have no items in your shopping cart.

You're currently on:

Mol an Oige 3

Mol an Oige 3

Caitríona Ní Shúilleabháin By Triona Geraghty

Availability: In stock

-
+
Gift wrap available
$39.60

Is do scoláirí Dara agus Tríú Bliana é Mol an Óige 3 (Ardleibhéal) agus tá sé ag teacht leis na treoracha atá leagtha amach i Sonraíocht na Sraithe Sóisearaí don Ghaeilge (L2) agus sa Chreat don tSraith Shóisearach.

Is do scoláirí Dara agus Tríú Bliana é Mol an Óige 3 (Ardleibhéal) agus tá sé ag teacht leis na treoracha atá leagtha amach i Sonraíocht na Sraithe Sóisearaí don Ghaeilge (L2) agus sa Chreat don tSraith Shóisearach.

Tá seacht gcéim i ngach aonad: Céim a

1: Litríocht agus Cultúr, Céim 2–6: Cumas Cumarsáide agus Céim a 7: Athbhreithniú agus Féinmheasúnú.

Léirítear na Torthaí Foghlama mar chuspóirí foghlama soiléire.

Tá liosta de na Torthaí Foghlama cuí i gcás na dtrí shnáithe ag tús gach céime.

Tá aonad ann do litríocht eile atá molta ag an NCCA, úrscéal, dráma agus gearrscéalta san áireamh.

Rannóg Chur i Láthair ina bhfuil ábhar, stór focal agus modhanna éagsúla chun réimse leathan topaicí a chur i láthair, rud a chuidíonn le scoláirí agus iad ag ullmhú do MRB 2.

Tá tagairtí rialta don Mheasúnú chun Foghlama (McF) sa leabhar.

Aibhsítear gníomhaíochtaí a d’fheilfeadh don Mheasúnú Rangbhunaithe.

Is féidir le scoláirí féinmheasúnú a dhéanamh ag úsáid na dticbhoscaí sna rannóga ‘Féinfheasacht an Fhoghlaimeora: Féinmheasúnú’. Pléitear gnéithe de chultúr na hÉireann agus saol na Gaeltachta ar bhealach cuimsitheach.

Cuirtear béim ar an litearthacht leis na heochairnathanna agus an réamhobair sa rannóg chluastuisceana. Múintear an ghramadach i mbealach comhtháite, agus tá aonad gramadaí ar leith ann a thugann deiseanna breise staidéir don scoláire, agus a chinntíonn feasacht teanga.

Tá Ceist ilmhódach i ngach aonad.

Additional Information

Author Caitríona Ní Shúilleabháin By Triona Geraghty
Publisher Gill Books
Publication date 1 Aug 2018
Format Paperback / Bog
ISBN/EAN 9780717180370

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Contact Us

Email: contactus@books.ie

Phone: +353 (45) 880806

Facebook  Twitter  Pintrest  Google +

Also check out our BLOG

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. To opt-out of cookie use find out more here.
X