books.ie

Skip to Main Content »

Currency
£ $
 
Shopping Cart (0 item)
My Cart

You have no items in your shopping cart.

You're currently on:

Mol an Óige 2(TXT & WB)

Mol an Óige 2(TXT & WB)

By Caitríona Ní Shúilleabháin, Triona Geraghty

Availability: In stock

-
+
Gift wrap available
$34.14

Is do scoláirí Dara agus Tríú Bliana é Mol an Óige 2 (Gnáthleibhéal) agus tá sé ag teacht leis na treoracha atá leagtha amach i Sonraíocht na Sraithe Sóisearaí don Ghaeilge (L2) agus sa Chreat don tSraith Shóisearach.

Is do scoláirí Dara agus Tríú Bliana é Mol an Óige 2 (Gnáthleibhéal) agus tá sé ag teacht leis na treoracha atá leagtha amach i Sonraíocht na Sraithe Sóisearaí don Ghaeilge (L2) agus sa Chreat don tSraith Shóisearach.

Tá seacht gcéim i ngach aonad: Céim a 1: Litríocht agus Cultúr, Céim 2–6: Cumas Cumarsáide agus Céim a 7: Athbhreithniú agus Féinmheasúnú. Léirítear na Torthaí Foghlama mar chuspóirí foghlama soiléire.

Tá liosta de na Torthaí Foghlama cuí i gcás na dtrí shnáithe ag tús gach céime.

Rannóg Chur i Láthair ina bhfuil ábhar, stór focal agus modhanna éagsúla chun réimse leathan topaicí a chur i láthair, rud a chuidíonn le scoláirí agus iad ag ullmhú do MRB 2.

Tá tagairtí rialta don Mheasúnú chun Foghlama (McF) sa leabhar.

Aibhsítear gníomhaíochtaí a d’fheilfeadh don Mheasúnú Rangbhunaithe.

Is féidir le scoláirí féinmheasúnú a dhéanamh ag úsáid na dticbhoscaí sna rannóga ‘Féinfheasacht an Fhoghlaimeora: Féinmheasúnú’.

Pléitear gnéithe de chultúr na hÉireann agus saol na Gaeltachta ar bhealach cuimsitheach.

Cuirtear béim ar an litearthacht leis na heochairnathanna agus an réamhobair sa rannóg chluastuisceana.

Múintear an ghramadach i mbealach comhtháite, agus tá aonad gramadaí ar leith ann a thugann deiseanna breise staidéir don scoláire, agus a chinntíonn feasacht teanga.

Tá Ceist ilmhódach i ngach aonad.

Acmhainní SAOR IN AISCE do Scoláirí

Sa Punann agus Leabhar

Gníomhaíochta tá: Gníomhaíochtaí ina gcruthaíonn an scoláire samplaí oibre

Gníomhaíochtaí a thacaíonn leis na haonaid

Traenáil sa dréachtú agus athdhréachtú

Loga gramadaí

Bileoga Féinmheasúnaithe/Machnaimh

Dhá thriail chluastuisceana shéasúracha

Ar CD 1 na Scoláirí tá na míreanna fuaime do na rannóga’

Cur i Láthair’, na dánta atá sa téacsleabhar agus na trialacha cluastuisceana ón Punann agus Leabhar Gníomhaíochta.

Ar CD 2 na Scoláirí tá an t-ábhar cluastuisceana ar fad ón téacsleabhar.

Acmhainní SAOR IN AISCE do Mhúinteoirí

Sa Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí tá:

-Léargas ginearálta ar an gCreat don tSraith Shóisearach -

Cur síos ar an tSonraíocht don Ghaeilge agus naTreoirlínte Measúnaithe -

Scéim Oibre don Dara agus Tríú Bliain

- Pleanáil agus tacaíocht do MRB 1 agus MRB 2

- Scripteanna iomlána CD agus físe

CDanna na Múinteoirí (na scrúduithe cluastuisceana ar fad agus athsheinm).

Tá acmhainní digiteacha breise ar fáil ar ár suíomh acmhainní, www.gillexplore.ie, san áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint, físeanna MRB agus teimpléid

eLeabhar

eLeabhar saor in aisce a bhfuil físeanna agus naisc idirlín leabaithe ann – féach an clúdach laistigh.

Gheobhaidh múinteoirí a úsáideann an leabhar rochtain ar leaganacha eLeabhair den Punann agus

Leabhar Gníomhaíochta agus Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí saor in aisce.

Is féidir teacht ar eLeabhair Gill Education ar líne agus as líne.

Additional Information

Author By Caitríona Ní Shúilleabháin, Triona Geraghty
Publisher Gill Books
Publication date 15 Oct 2018
Format Paperback
ISBN/EAN 9780717180318

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

You may also be interested in the following product(s)

Contact Us

Email: contactus@books.ie

Phone: +353 (45) 880806

Facebook  Twitter  Pintrest

Also check out our BLOG

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. To opt-out of cookie use find out more here.
X