books.ie

Skip to Main Content »

Currency
£ $
 
Shopping Cart (0 item)
My Cart

You have no items in your shopping cart.

You're currently on:

Mol an Oige 1

Mol an Oige 1

Caitríona Ní Shúilleabháin,Triona Geraghty

Availability: Out of stock

Gift wrap available
$31.44

Tagann Mol an Óige 1 (Bliain a 1) go hiomlán le Sonraíocht Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T2), Creat na Sraithe Sóisearaí agus na Treoirlínte Measúnaithe don Ghaeilge. REPRINTING JUL. 2021

Tagann Mol an Óige 1 (Bliain a 1) go hiomlán le Sonraíocht Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T2), Creat na Sraithe Sóisearaí agus na Treoirlínte Measúnaithe don Ghaeilge.

*Tosaíonn gach aonad le píosa litríochta as a n-eascraíonn téama an aonaid.

*Tosaíonn gach rannóg le liosta Torthaí Foghlama a bhaineann leis na trí shnáithe; is iad seo na torthaí cuí i gcás na rannóige sin.

*Tá na Torthaí Foghlama briste síos ina gcuspóirí foghlama atá éasca do na daltaí a thuiscint.

*Scagann gach aonad an téama cuí le réimse tarraingteach gníomhaíochtaí a áiríonn na cúig scil a chuidíonn le Cumas Cumarsáide an dalta: éisteacht, léitheoireacht, ginchumas labhartha, idirghníomhaíocht labhartha agus scríbhneoireacht.

*Cuireann na rannóga Cur i Láthair ábhar, foclóir agus modhanna ar fáil do na daltaí a chuideoidh leo cur i láthair a dhéanamh ar réimse topaicí. *Déantar tagairt don Measúnú chun Foghlama (McF) go rialta (féinmheasúnú, obair bheirte, obair ghrúpa, etc.).

*Déanann daltaí gníomhaíochtaí a leagann an bhunsraith don Mheasúnú Rangbhunaithe a dhéanfaidh siad i mBliain a 3.

*Is féidir leis na daltaí féinmheasúnú a dhéanamh le linn na foghlama leis na seicbhoscaí ‘Féinfheasacht an fhoghlaimeora: Féinmheasúnú’, rud a ligeann dóibh cúnamh a lorg nó a ndul chun cinn a roinnt leis an múinteoir.

*Pléitear gnéithe éagsúla de chultúr na hÉireann agus saol na Gaeltachta sna haonaid.

*Múintear an ghramadach i mbealach comhtháite sna haonaid ar fad, agus tá aonad gramadaí ann freisin a chinntíonn feasacht teanga.

*Tá tascanna agus gníomhaíochtaí Punainne ar fáil i ngach aonad le go mbeidh na daltaí in ann an méid atá foghlamtha acu a úsaid agus machnamh a dhéanamh ar a dturas teanga. Acmhainní

SAOR IN AISCE do Scoláirí

*Sa Punann agus Leabhar Gníomhaíochta tá:

- Gníomhaíochtaí ina gcruthaíonn na daltaí samplaí oibre

- Gníomhaíochtaí a thacaíonn leis na haonaid

- Traenáil sa dréachtú agus athdhréachtú

- Loga gramadaí

- Bileoga féinmheasúnóireachta/machnaimh

*CD na Scoláirí ar an bhfuil míreanna fuaime do na rannóga ‘Cur i Lathair’ uile, ábhar cluastuisceana, dánta agus roinnt amhrán. Acmhainní SAOR IN AISCE do Mhúinteoirí

*Sa Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí tá:

- Forléargas ar Chreat na Sraithe Sóisearaí

- Léargas ar an tSonraíocht Gaeilge agus Treoirlíne Measúnaithe

- Scéim Oibre don Chéad Bhliain

- Treoirlínte a thagann leis na straitéisí sa téacsleabhar

- Acmhainní do gach aonad

- Scripteanna iomlána

*CD CDanna na Múinteoirí (na cluastuiscintí ar fad agus athsheinm ar na míreanna).

*Tá acmhainní digiteacha breise ar fáil ar an suíomh acmhainní, gillexplore.ie, san áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint agus teimpléad pleanála don mhúinteoir ar féidir eagarthóireacht a dhéanamh air.

eLeabhar saor in aisce a bhfuil físeanna agus naisc idirlín leabaithe ann – féach an clúdach laistigh. Gheobhaidh múinteoirí a úsáideann an leabhar rochtain ar leaganacha eLeabhair den Punann agus Leabhar Gníomhaíochta agus Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí saor in aisce. Is féidir teacht ar eLeabhair Gill Education ar line agus as líne.

Additional Information

Author Caitríona Ní Shúilleabháin,Triona Geraghty
Publisher Gill Books
Publication date 1 Apr 2019
Format Paperback / Bog
ISBN/EAN 9780717185764

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

You may also be interested in the following product(s)

Contact Us

Email: contactus@books.ie

Phone: +353 (45) 880806

Facebook  Twitter  Pintrest  Linkedin

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. To opt-out of cookie use find out more here.
X